VFFK-Cup

Statutter for kåring av årets hund

Medlemmer av Vest-Finnmark Fuglehundklubb, kan etter eget initiativ og ønske delta i klubbens konkurranse om å bli:

1. Årets Hund (uansett alder)
2. Årets Unghund (under 2 år)
3. Årets Apporthund UK (under 2 år) (vinner må ha startet på en jaktprøve samme år)
4. Årets Apporthund AK (over 2 år) (vinner må ha startet på en jaktprøve samme år)
5. Årets Utstillingshund (vinner må være tidligere jaktprøvepremiert).

Det presiseres at Årets Unghund også kan kjempe om å bli Årets Hund.
Hundene oppnår poeng for sine resultater i Norge. Vinner er hunden med flest poeng.

Registrering av jaktprøveresultater.

Registrering av apportprøveresultater.

Registrering av  utstillingsresultater.

Spørsmål til registrering av resultater sendes til webansvarlig.

Poengberegning

Hundens eier må være medlem av VFFK i det premie oppnås. Kun resultater fra Norge teller.

Nye medlemmer blir ikke tatt med i cupen før de har betalt medlemskontingent.
Sidemedlem godtas.
Medlemmer med kontingentkrav tas ikke med i VFFK-cup før kontingentkrav er betalt.

Sistnevnte kategori får da godkjent fra kalenderårets første premiering.
Unntak for ny medlemmer: dersom vedkommende er tilflyttet Vest-Finnmark og vært medlem i annen klubb tidligere samme år, kan tidligere opptjente poeng telles med.

Poengberegningen av Årets Hund og Årets Unghund gjelder innenfor kalenderåret.
Det gis poeng for samtlige jaktprøveresultat, klubbmesterskap og beste apport- og utstillingsresultat. Fullkombinert teller både som jaktprøvepremie og apportpremie (men kan ikke telles to ganger).

Poengberegningen av Årets Apporthund UK og Årets Apporthund AK gjelder innenfor kalenderåret.
Det gis poeng for samtlige apportresultater og beste jaktprøveresultat. Fullkombinert teller både som jaktprøvepremie og apportpremie (men kan ikke telles to ganger).

Poengberegning for Årets Utstillingshund gjelder innenfor kalenderåret,
det gis poeng for samtlige poenggivende utstillingsresultat og beste jaktprøveresultat.

Jaktprøver

1.UK – 1.AK – 1.VK100 poeng
2.UK – 2.AK – 2. og 3. VK80 poeng
3.UK – 3AK – 4. 5. og 6. VK50 poeng
Plassering i 3 dagers VK Semifinale og 2 dagers VK Finale20 poeng ekstra
Plassering i 3 dagers VK Finale50 poeng ekstra
CK, ÆP, Cacit og Res-Cacit20 poeng ekstra
NM individuelt, Norsk Derby, plassering i SemifinaleVK poeng x 2
NM individuelt, Norsk Derby, NM Lag, plassering i FinaleVK poeng x 4
Plassering i Artic Cup, Rjukan GP, Forus Open og Sør-Norsk UMVK poeng x 2
Deltagere på NM lag 1.2. og 3. plass som ikke har farbVK poeng x 2
Semifinaleplass høystatusløp10 poeng ekstra
Finaleplass høystatusløp20 poeng ekstra

Klubbmesterskap

1. plass uansett klasse60 poeng
2. plass uansett klasse50 poeng
3. plass uansett klasse40 poeng
4. plass uansett klasse30 poeng
5. plass uansett klasse20 poeng
6. plass uansett klasse10 poeng

Fullkombinert

1.UK - 1.AK Fullkombinert120
2.UK - 2.AK Fullkombinert100
3.UK - 3.AK Fullkombinert70

Apport

1. premie uansett klasse100 poeng
2. premie uansett klasse80 poeng
3. premie uansett klasse50 poeng

Utstilling (rangering/resultat)

1. premie BHK/BTK100 poeng
2. premie BHK/BTK80 poeng
3. premie BHK/BTK50 poeng
4. premie BHK/BTK40 poeng
5. premie BHK/BTK30 poeng
6. premie BHK/BTK20 poeng
CK20 poeng ekstra
CK inkl. BIR/BIM, CERT, CACIB og res-CACIB30 poeng ekstra

Kriterier

Hunden eller eier må ikke ha blitt ilagt en disiplinær reaksjon eller være under behandling av sådan.
Medlemmene er selv ansvarlige for å sende inn resultatene til jaktprøveutvalget, ingen resultater vil bli hentet inn av VFFK.
Frist for innsendelse annonseres på VFFK sine hjemmesider.
Utdelingen av premiene foregår normalt på årsmøte/årsfest el.lign.