Takseringskurs for høsttaksering med hund

Dato: 15. og 16.juni (Covid forbehold)
Kl: 18-20
Sted: kommer tilbake med info om oppmøtested (Hammerfest)

(Kan bli vurdert som et interaktivt kurs på Zoom eller lignende. Påmeldingsfrist en uke før. Ved behov vil deltagere fra Hammerfest bli prioritert)

Kontaktperson/påmelding: Kristine Gonsholt, sms: 95852558 eller påmelding på delt link på facebook.

Inviterer til kurs i taksering med fuglehund i regi av VFFK avd. Hammerfest. Kurset går over to kvelder. Det vil bli gjennomgått teori samt praktiske øvelser.
Kurset er et krav for å kunne gå som linjeleder, og er sterkt anbefalt for alle som ønsker å være med på taksering på FEFO sin grunn. Det er også flere grunneiere som nå krever kurs for å kunne delta på taksering, der i blant Statskog.
Personer som tidligere har tatt kurset er også velkomne til å delta for å friske opp kunnskapen og få opplæring i Appen som nå kan brukes.

De fleste som gjennomfører taksering av hønsefugl i Norge og rapporterer sine data i Hønsefuglportalen er frivillige mannskaper med tilknytning til NJFF og fuglehundmiljøet. For å sikre best mulig kvalitet på de data som registreres i portalen er kursing og opplæring av taksører helt avgjørende for resultatet. FoU-aktørene i hønsefuglportalen har nå utviklet et revidert kursopplegg for taksører som benytter portalen.

Kurset skal gi taksører en forståelse for hvorfor det er viktig å overvåke viltpopulasjoner, og hvordan arbeidet med hønsefugltaksering basert på linjetaksering og «Distance sampling»-metoder gjennomføres i felt. Det er utarbeidet et kurskompendium som fungere både som et grunnlag for takseringskurset og som en praktisk veileder for gjennomføring av selve takseringen. Gjennom god forståelse og riktige retningslinjer håper vi at det bidrar til en best mulig kvalitet i innsamling av data. Dette er avgjørende for kvaliteten på de data og beregninger som rapporteres.