Refusjon av påmeldingsavgift Kautokeinoprøven 2019

Kautokeinoprøven 2019 ble som kjent, 05.09.2019, avlyst på grunn av sykdomstilfeller hos hund.

VFFK har gjort følgende vedtak hva gjelder refusjon av startkontigenter. 75% av påmeldingsavgiften vil bli refundert de påmeldte.

VFFK beklager at vi ikke har fått besvart alle henvendelser, og at det har tatt noe tid å få behandlet dette. Litt av årsaken finner dere beskrevet i vedtaket, og VFFK har også i mellomtiden organisert og arrangert Sennalandsprøven, som først fikk klarsignal tirsdag 24.09.2019.

Vi håper på en problemfri Kautokeinoprøve neste år, og ønsker alle velkommen til neste år.

For Styret,

Per Ivar Langaunet