Refusjon av påmeldingsavgift avlyste jaktprøver VFFK

VFFK har sett på mulighet for refusjon av påmeldingsavgift for våre avlyste jaktprøver som følge av covid-19. NKK sender klubbene faktura for IT og aktivitetsavgift for de avlyste prøvene, og de ulike prøvene har forskjellig omfang av påløpte kostnader. VFFK velger å se dette under et samlet bilde.

VFFK refunderer følgende:

  • Porsangerprøven: 75% tilbakebetaling
  • Altaprøven: 100% tilbakebetaling
  • Arctic Cup: 100% tilbakebetaling
  • Sennalandsprøven Vinter: 100% tilbakebetaling

Vi ber om forståelse for at dette tar noe tid å få ordnet opp i.