Presisering rundt elektronisk påmelding

Påmeldinger på jaktprøver gjøres nå ved bruk av webpåmelding. Her er litt informasjon som kan hjelpe nå i starten.

Som hovedregel melder man på jaktprøve via «Min side» på www.nkk.no . Da er det gjeldene priser som er oppgitt i terminlisten som gjelder. Etteranmelding må gjøres manuelt, slik praksis har vært til nå, men med et påslag på kr 50,- per start.
For webpåmelding må man ha registrert seg hos NKK med sin epostadresse og sitt medlemsnummer hos NKK. Er du medlem i en rase- eller distriktslubb, har du dette. Det er ikke alle prøvedeltakere som er medlem av en rase- eller distriktsklubb, og disse deltakere vil måtte betale dobbelt startkontingent. Det er eier av hunden som må være medlem av en rase-, distriktsklubb eller NJFF.

Prøvedeltakere som er medlem av NJFF, kan melde på og få samme startkontingent som medlemmer av rase- og distriktsklubber under forutsetning av at de har opprettet sin egen profil hos NKK, ved å logge inn på «Min side» og så legge inn sin epostadresse og sitt medlemsnummer hos NJFF.

Arrangørklubber vil ved manuell registrering få opp en melding med rødt «Medlem: Ikke gyldig», der vedkommende ikke er medlem av noen rase- eller distriktsklubb, og skal da betale dobbelt avgift. Imidlertid kan prøvedeltakerne altså være medlem av NJFF! Deltager/arrangør må slike tilfeller ta kontakt med hverandre og informere om dette. Er et annet medlem i familien hovedmedlem i en rase- eller distriktsklubb, kan man melde seg inn som familiemedlem, eller man kan melde seg inn som hovedmedlem eller medlem uten «Fuglehunden».
Her er link til FKF, ang web-påmelding

Webpåmelingen:
Man møter følgende betegnelser når man skal melde på i kvalitetsklasser: UK1, UK2, UK3 eller AK1, AK2 eller AK3. UK1 eller AK1 betyr første dag for start i disse klasser, UK2 eller AK2 betyr andre dagen og UK3 eller AK3 betyr tredje dagen (om fredag/lørdag/søndag).

Ikke alle prøver har start for UK eller AK alle dager under sin prøve, – da vil første dag for UK eller AK
få betegnelsen UK1/AK1 og den andre dagen UK2 eller AK2.

I VK skal dato for siste oppnådde 1AK eller VK-premie føres opp. Skriv hele datoen og årstall fullt ut, tilsammen 8 sifre, f.eks 23.04.2017.

Link til terminlister og påmelding.

Ved manuell påmelding eller etteranmelding kommer et tillegg på 50 kr pr hund. Husk da å oppgi i merknadsfeltet i nettbankbetaling: Reg. nr, klasse, hvilke dag(er), tlf. nr. og evt. annen fører enn eier.
Vi ønsker alle fine jaktprøveopplevelser og minner om at hver prøve også har sin Facebookside