Steinar Gabrielsen's Vinterfjellets Bk Il Tempo Gigante

Premieliste Børselvprøven 2017

1/4:
Gratulerer til Jan-Arvid Arild med 1.Vk m/ck på Børselvprøven i dag.
Og med 2.VK til es Ørnevatnets Love.e: Marit Kransvik og f: Are Salomonsen
I kvalitet fikk disse premier:
– is Sjøsprøyten’s Jk Red Curry 2.uk E:Per Henry Gonsholt
es Leirbakken’s Pippi Lotta 2.Uk. E: Idar H Pedersen, f: Monica Svendsen.
Is Pasviksdalens Panttii, E:Geir Koppen 2.AK
B Enzo Ferrari av Sarahkka, e:Silje Aronsen 2.AK
P Stilladalens C-Buddy e: Tom Roald Kling-Olsen 2.AK
2/4:
1.AK til es Ørnevatnes Love, e:Marit Kransvik, f: Are Salomonsen.
1.AK til P Sollidalens C Mack, e:Bjørge Pedersen,
1.UK P Ørntuas J Olga, e:Tony G Pedersen,
1.UK is Sjøssprøyten’s Red Curry, e:Per Henry Gonsholt,
2.UK es Leirbakken’s Pippi Lotta, e: Idar Helmer Pedersen,
3.UK sv Sigi av Lillealm, e: Linda Rognmo,
3.AK til P Stilladalen’s C Buddy, e: Tom Roald Kling-Olsen.