Styret og verv

Vest-Finnmark Fuglehundklubb (orgnr:  994 797 298)

Styret

Leder
Kim Roar Eilertsen
Lakselv
Tlf: 99416996
E-post: leder@vffk.no
Nestleder
Per Ivar Langaunet
Hammerfest
Tlf: 92202083
E-post: Nestleder@vffk.no
Kasserer
Monica Svendsen
Hammerfest
Tlf: 412 94 512
E-post: kasserer@vffk.no
Styremedlem
Tom Sverre Ingebrigtsen
Alta
Tlf: 90770994
Styremedlem
Kristel Marie Pedersen
Hammerfest
Tlf: 97131644
Styremedlem
Petter Kaald
Lakselv
Tlf: 90047138
Varamedlem
Suzan A Persen
Tlf.: 97600098
Varamedlem
Mona Skanke
Lakselv
Tlf: 49800759

Materialforvalter

Materialforvalter
Kjetil Holten
Alta
Tlf.: 48006870

Valgkomite

Medlem
Per Gunnar Johansen
Lakselv
Tlf.: 92052857
Medlem
Idar Helmer Pedersen
Hammerfest
Tlf.: 99712311
Medlem
Dagfinn Nilsen
Alta
Tlf.: 90863029
Varamedlem
Knut Uglebakken
Alta
Tlf.: 91751485

Webansvarlig

Webansvarlig
Per Ivar Langaunet
Hammerfest
Tlf.: 92202083
E-post: Nestleder@vffk.no