Styret og verv

Vest-Finnmark Fuglehundklubb (orgnr:  994 797 298)

Styret

Leder
Kim Roar Eilertsen
Lakselv
Tlf: 99416996
E-post: leder@vffk.no
Nestleder
Per Ivar Langaunet
Hammerfest
Tlf: 92202083
E-post: Nestleder@vffk.no
Kasserer
Monica Svendsen
Hammerfest
Tlf: 412 94 512
E-post: kasserer@vffk.no
Styremedlem /Aktivitetsleder Alta
Kjetil Holten
Alta
Tlf: 48006870
Styremedlem /Aktivitetsleder Hammerfest
Kristel Marie Pedersen
Hammerfest
Tlf: 97131644
Styremedlem /Aktivitetsleder Lakselv
Per-Gunnar Johansen
Lakselv
Tlf: 92052857
Varamedlem
Suzan A Persen
Tlf.: 97600098
Varamedlem
Mona Skanke
Lakselv
Tlf: 49800759

Materialforvalter

Materialforvalter
Kjetil Holten
Alta
Tlf.: 48006870

Valgkomite

Leder
Alf Johnny Eriksen
Hammerfest
Tlf.: 40478293
Medlem
Gunvor Lise Jakobsen
Alta
Tlf.: 41318344
Medlem
Per Gunnar Johansen
Lakselv
Tlf.: 92052857
Varamedlem
Idar Helmer Pedersen
Hammerfest
Tlf.: 99712311

Webansvarlig

Webansvarlig
Per Ivar Langaunet
Hammerfest
Tlf.: 92202083
E-post: Nestleder@vffk.no