Om Vest-Finnmark Fuglehundklubb

Vest Finnmark Fuglehundklubb ble dannet 7. Februar 1959.

Den første jaktprøven ble arrangert på Børselvfjellet 21. og 22. september 1963.

Fra 1971 tok aktiviteten seg opp med jaktprøver og
utstillinger. I 1974 ble den første vinterprøven arrangert.

I dag arrangerer klubben 6 jaktprøver og 1 utstilling i året. De siste 3 årene har vi også holdt apportprøve.

Klubben har opprettet aktivitetskomiter i Alta, Hammerfest og Lakselv.
Disse arbeider aktivt i lokalmiljøene med tilbud til medlemmene.