AVLYST!!! Kautokeinoprøven 2019 m/CACIT, 07-08.09.2019

KAUTOKEINOPRØVEN 2019 avlyses!!!

VFFK tar ingen sjangser, og følger NKK og FKF sine anbefalinger og vedtak!

«FKF styret gjennomførte Skype møte hvor saken ble diskutert idag.

Vedtak:
Anbefaling fra NKK tas til etterretning og NM induelt avlyses. FKF ber (oppfordrer sterkt) alle arrangører av jaktprøver 6-8 september om å avlyse sine prøver.

Syke hunder, ukjent årsak:
På bakgrunn av oppståtte situasjon hvor ett større antall hunder er blitt syke, og noen er døde(opptil 20) av ukjent årsak har NKK kommet med følgende anbefaling.

Anbefaling fra NKK:
Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen som foreligger, og risiko for smittespredning med alvorlig utfall på utstillinger, prøver og andre arrangementer, anbefaler Norsk Kennel Klub at arrangementer 6.-8. september der mange hunder samles innstilles eller avlyses. Vi understreker at den enkelte arrangør likevel må gjøre en vurdering av eget arrangement, hvis det er klart at man praktisk kan unngå kontakt mellom deltakende hunder.

Styret FKF»

VFFK og prøvekomite beklager ulempene dette medfører for den enkelte!

**************************************

Velkommen til Kautokeinoprøven 2019. Nytt av året er at det kun arrangeres en 2 dagers prøve. Første prøvedag er lørdag kl. 08.00. Velkommen.

Prøveleder Petter Kaald, tlf 90047138. Epost: kautokeinoproven@vffk.no

Prøvens hjemmesiden
Prøvens facebookside

 

www.toppfor.no