Kautokeinoprøven 2016 – Partioppsett lagt ut

Da er partilistene for alle dager lagt ut på prøvens side.

Startrekkefølge i VK blir ikke trukket før torsdag formiddag

Det vil fort forekomme endringer i kvalitetspartiene. Endelige liste vil foreligge kvelden før start.

Ved evt feil el kontakt prøveteam ved prøveleder Idar Langmyr, 91792555, eller partiansvarlig Idar Pedersen, 99712311