Klubbmesterskap Vinter 2022

Informasjon om årets Klubbmesterskap Vinter 2022:

All info blir gitt via facebookarrangement.

Klubbmester AK:

Klubbmester 2022: Leif Gunnar Mortensen og ES Vargofjellets Lussi

2.plass: Bjørn Vidar Suhr og B Aira

3.plass: Kristel Marie Pedersen og B Rypleja’s Tarha

4.plass: Monica Svendsen og ES Leirbakken’s Lillebror

5.plass: Leon Cantas og ES Sienna

Klubbmester UK: 

Klubbmester 2022: Kritel Marie Pedersen og B Rypleja’s CN Nova

Tusen takk til dommere som stilte opp: Kristoffer Brobak, Espen Johnsen, Tom-Sverre Ingebrigtsen, Johnny Brattbakk, Leif Gunnar Mortensen og Per Johnny Skjæran.

Klubbmesterskapet er for alle medlemmer av Vest-Finnmark Fuglehundklubb, og avholdes to ganger pr. år. Målet med mesterskapet er å få kåret klubbens beste hund hvert år både vinter og høst. Men, det sosiale samlende aspektet hvor både rutinerte og urutinerte medlemmer fra de ulike avdelingene samles for en dag i fjellet er også veldig viktig. Terrengene på Sennaland og Hatter ligger geografisk mest gunstig til for alle avdelingene, og skal derfor benyttes. Som dommere benyttes fortrinnsvis klubbens dommerelever, eller utdannede dommere. Dersom det ikke er dommere tilgjengelig, kan arrangør oppnevne personer med mye erfaringsom dommere. Rent formelt er det opp til styret å pålegge aktivitetsavdelingene ansvar for å arranger mesterskapene. Det er da naturlig at ansvaret rulleres mellom avdelingene. Det avvikles et klubbmesterskap høst. Dette søkes avviklet første lørdag etter siste høstprøve i nord. Det avvikles også et klubbmesterskap vinter. Dette avvikles fortrinnsvis 2.påskedag.

Avvikling

Mesterskapene avvikles etter VK reglementet, med rangering etter hvert slipp. Det skal kåres en klubbmester i unghundsklasse, og en i voksen klasse (over 2 år). Det kåres også en andre, og tredjepremie i hver klasse. Samtlige premierte ekvipasjer må ha godkjent fuglearbeide, det utdeles ikke premie på søk. Jaktprøvereglementet gjelder i bedømmelsen av hundene med unntak av apporten. Det er ikke krav til apport i klubbmesterskapet.

Premier

Klubbmester AK: Et første Vk glass og diplom
Klubbmester UK: Et første VK glass og diplom
2 pr. AK: Et andrepremieglass og diplom
2 pr. UK: Et andrepremieglass og diplom
3 pr. AK: Et tredjepremieglass og diplom
3 pr. UK: Et tredjepremieglass og diplom
Klubben ved styret bekoster premier, og fastsetter eventuell deltageravgift.