Klubbmesterskap Høst 2024

 

Informasjon om årets Klubbmesterskap Høst 2024

All info blir gitt via facebookarrangement.

Se regler klubbmesterskap.Klubbmesterskapet er for alle medlemmer av Vest-Finnmark Fuglehundklubb, og avholdes to ganger pr. år. Målet med mesterskapet er å få kåret klubbens beste hund hvert år, både vinter og høst. Men, det sosiale samlende aspektet hvor både rutinerte og urutinerte medlemmer fra de ulike avdelingene samles for en dag i fjellet er også veldig viktig.
Terrengene på Sennaland og Hatter ligger geografisk mest gunstig til for alle avdelingene, og skal derfor fortrinnsvis benyttes.
Som dommere benyttes fortrinnsvis klubbens dommerelever, eller utdannede dommere. Dersom det ikke er dommere tilgjengelig, kan arrangør oppnevne personer med mye erfaring som dommere. Dersom dommere stiller egen hund må det være annen dommer som bedømmer denne.

Avvikling:
Mesterskapene avvikles etter VK reglementet, med det menes rangering etter hvert slipp.
Det kåres en klubbmester i unghundklasse (UK), og en i voksen klasse (AK, over 2 år).
Det kan premieres opp til 6 hunder i hver klasse. Ingen hunder blir direkte slått ut av klubbmesterskapet for regelbrudd, men samtlige premierte ekvipasjer må ha godkjent fuglearbeid iht. regler for jaktprøve, samt premieverdig søk. Det utdeles ikke premie på søk.

Jaktprøvereglementet gjelder i bedømmelsen av hundene med unntak av apporten. Det er ikke krav til apport i klubbmesterskapet. Dommerens skjønn og vurdering av den enkelte hund, situasjoner og eventuelle regelbrudd, legges til grunn for bedømming og rangering.
Dersom det er behov for flere partier avgjør dommerne ved samlingspunkt behov for finaleslipp/finalerunder for endelig rangering og kåring av klubbmester.

Premier:
Klubbmester AK: Et førstepremieglass og diplom
Klubbmester UK: Et førstepremieglass og diplom
2 pr. AK: Et andrepremieglass og diplom
2 pr. UK: Et andrepremieglass og diplom
3-6 pr. AK: Et tredjepremieglass og diplom
3-6 pr. UK: Et tredjepremieglass og diplom
Klubben ved styret bekoster premier, og fastsetter eventuell deltakeravgift.