Klubbmesterskap Høst 2022

 

Informasjon om årets Klubbmesterskap Høst 2022

Klubbmester UK:

Klubbmester UK: ES Glitterdalens MF Silba og Bjørnar Aronsen

Klubbmester AK:

Klubbmester AK: ES Tiurfoten’s Prikk og Simen Haugerud

Generelt

Klubbmesterskapet er for alle medlemmer av Vest-Finnmark Fuglehundklubb, og avholdes to ganger pr. år. Målet med mesterskapet er å få kåret klubbens beste hund hvert år både vinter og høst. Men, det sosiale samlende aspektet hvor både rutinerte og urutinerte medlemmer fra de ulike avdelingene samles for en dag i fjellet er også veldig viktig. Terrengene på Sennaland og Hatter ligger geografisk mest gunstig til for alle avdelingene, og skal derfor benyttes. Som dommere benyttes fortrinnsvis klubbens dommerelever, eller utdannede dommere. Dersom det ikke er dommere tilgjengelig, kan arrangør oppnevne personer med mye erfaringsom dommere. Rent formelt er det opp til styret å pålegge aktivitetsavdelingene ansvar for å arranger mesterskapene. Det er da naturlig at ansvaret rulleres mellom avdelingene. Det avvikles et klubbmesterskap høst. Dette søkes avviklet første lørdag etter siste høstprøve i nord. Det avvikles også et klubbmesterskap vinter. Dette avvikles fortrinnsvis 2.påskedag.

Avvikling

Mesterskapene avvikles etter VK reglementet, med rangering etter hvert slipp. Det skal kåres en klubbmester i unghundsklasse, og en i voksen klasse (over 2 år). Det kåres også en andre, og tredjepremie i hver klasse. Samtlige premierte ekvipasjer må ha godkjent fuglearbeide, det utdeles ikke premie på søk. Jaktprøvereglementet gjelder i bedømmelsen av hundene med unntak av apporten. Det er ikke krav til apport i klubbmesterskapet.

Premier

Klubbmester AK: Et første Vk glass og diplom
Klubbmester UK: Et første VK glass og diplom
2 pr. AK: Et andrepremieglass og diplom
2 pr. UK: Et andrepremieglass og diplom
3 pr. AK: Et tredjepremieglass og diplom
3 pr. UK: Et tredjepremieglass og diplom
Klubben ved styret bekoster premier, og fastsetter eventuell deltageravgift.