Kent-Rune Larsen Eros frå Sylvhødn 2UK

Kent-Rune Larsen Eros frå Sylvhødn 2UK

Eros frå Sylvhødn og Kent-Rune Larsen fikk 2.pr. UK