Innkalling til årsmøte avd Alta

Vi innkaller herved til årsmøte i VFFK avd. Alta på Peppes Pizza 30 januar kl.19.00

Saksliste:

Årsmelding
Regnskap
Saker til årsmøte VFFK
Aktiviteter 2017
Introduksjon av nye medlemmer aktivitetskomite Alta avd.

Enkel servering.

Velkommen til nye og gamle