Innkalling til årsmøte 28.02.2024

lnnkalling til årsmøte i Vest-Finnmark Fuglehundklubb

Styret i VFFK innkaller med dette til årsmøte i VFFK 28.02.2024 kl 18.00 på Google Meet.

Tips til oppkobling via Google Meet:
– Deltagelse via mobil vil kreve en gmail-konto og tilhørende apper på telefonen. (mobil anbefales ikke dersom du ønsker å se deling av dokumenter etc)
– Du trenger ikke gmail-konto dersom du kan delta fra pc/laptop, da er det bare å logge på via linken.
– Headset med mikrofon og kamera er en stor fordel.

Du kan også ringe inn via telefon:

Telefonnumre

(‪NO‬)‪++47 23 88 31 66

PIN-kode: ‪524 274 495‬#

 

Innkalling vil bli oppdatert med innkallingsdokumenter fortløpende innenfor fristene i §3-3 i klubbens vedtekter.

Saker til årsmøtet sendes på e-post til leder@vffk.no innen 31. januar 2024

Valg: Styreleder, Kasserer, Styremedlem Hammerfest og 2 varamedlemmer er på valg. Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet.

 

Møtedokumenter: Link 

Dagsorden, Årsberetning, Innkomne saker

Resultat-balanse 2023

Revisjonsberetning 2023

Forslag til budsjett 2024

Valgkomiteens innstilling

Velkommen!

Ref §3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan
sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens
nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.