Fefo: Slik blir årets rypejakt 2019/2020

Utdrag fra Fefo’s nettsider:

Årets reguleringer
«Resultatet for årets reguleringer for sesongen 2019/2020 blir:

  • Dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen (Kvote kan vurderes på nytt i oppfølgingsmøtet i oktober).
  • Sesongkvote for bosatte i Finnmark på 30 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Kvoten vurderes på nytt ved oppfølgingsmøtet i oktober, samtidig som kvote for snarefangst fastsettes.
  • Sesongkvote ryper for tilreisende jegere på 20 ryper på hele Finnmarkseiendommen.
  • Skogsfugl Pasvik og Anarjohka: Sør-Varanger og Karasjok kommuner innføres dagskvote på én skogsfugl per jeger per dag, samt sesongkvote skogsfugl på tre fugl. Fredning av brunfugl av storfugl og orrfugl vurderes i oppfølgingsmøtet i oktober.
  • Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy: Innkortet jakttid ryper fra 10. september til 23. desember.
  • Ingøy: Jaktforbud på FeFo-grunn kl. 08-17 i perioden 21. august til 31. august.
  • Ingøy og på Loppa øy gjelder antallsbegrensning også personer bosatte i Finnmark.

Jakttrykksregulering:

  •  Begrenset forhåndssalg av jaktkort per dag
  • Ingen flere jaktkort hønsefugl tilgjengeliggjøres
  • FeFo vurderer tilgjengeliggjøring av jaktkort for harejakt på øyene i Vest-Finnmark

…..Som tidligere år anmoder vi om å spare voksenfugl. La enkeltfugl og par fly videre, og rett avskytingen mot større kull. Da øker sjansen for å felle kyllinger, som har dårligere overlevelse enn voksne ryper, sier Asbjørnsen….»

Les hele saken her: Fefo’s nettsider: