Fefo: Slik blir årets rypejakt 2018/2019

Utdrag fra Fefo’s nettsider:

«Resultatet viser at det er bedre i år enn i fjor. FeFo har sammen med NJFF Finnmark, Sámi Bivdo ja Meahcástansearvi og Vest-Finnmark Fuglehundklubb derfor bestemt at årets reguleringer for sesongen 2018/2019 blir som følger:

  •     Dagskvoten blir på fire ryper per jeger per dag på hele Finnmarkseiendommen.
  •     I jaktfelt SVA7, SVA9, SVA10, SVA11 og SVA12 i Pasvik samt i Karasjok kommune er det lov å skyte én skogsfugl per jeger per dag i stedet for en rype. Det innføres i tillegg sesongkvote på maksimalt tre skogsfugl per jeger i sesongen 2018/2019.
  •     På Ingøy og Loppa vil begrensninger for antall jegere også gjelde personer bosatte i Finnmark.
  •      Jakttiden for ryper er innkortet på Sørøya, Rolvsøya, Ingøya, Hjelmsøya og Måsøya og gjelder fra 10. september til 23. desember.
  •     Begrenset forhåndssalg av dagskort per dag.»

Les hele saken her: Fefo’s nettsider: