AVLYST Altaprøven og Arctic Cup 16.-18. april 2021 AVLYST

Før påske ga FKF ut en anbefaling til alle arrangører om å avlyse alle jaktprøver frem til 12. april. Dette basert på de svært innskjerpede nasjonale tiltak myndighetene innførte. Tiltakene er like i hele landet, uavhengig av smittesituasjon. FKF kan fortsatt kun anbefale, ikke pålegge.

Datoen 12. april ble satt fordi det var meldt at myndighetene ville gjøre nye vurderinger innen den 12. april. Nå er det utsatt til onsdag den 14. april. Dette er to dager før Arctic Cup og Altaprøven skulle starte.
Arctic Cup har pr. 07.04.21 kun 13 påmeldte, og det er også et tegn på at det er få kvalifiserte. Med myndighetenes oppfordring om å minimere fritidsreiser, så ser heller ikke prøveteamet at vi får en rettferdig gjennomføring av Arctic Cup i år. Arctic Cup skal være et høystatusløp hvor de beste unghundene fra hele landet har en reell mulighet til å delta.

Prøveteamet besluttet derfor 07.04.2021 å avlyse årets høystatusløp Arctic Cup.

Å gjennomføre to prøver under et slikt regime ville også blitt vanskelig. Altaprøven har så god påmelding at å gjennomføre prøven med maks 50 deltagere (inkl. dommere) ville gitt større venteliste enn deltagerliste. Men den usikkerhet som ligger i nye nasjonale tiltak fom. 14.04.2021, og hovedvekt av tilreisende dommere og deltagere fra hele fylket, så mener prøveteamet at dette blir en for stor utfordring. Prøveteamet ønsker heller ikke utsette lokalmiljøet for den risikoen et slikt arrangement fører med seg.

Prøveteamet beslutter derfor 07.04.2021 å avlyse årets Altaprøve.

Det vil som tidligere annonsert bli gitt full refusjon. Prøveteamet og Vest-Finnmark Fuglehundklubb beklager, men ser ikke at dette er praktisk og rettferdig gjennomførbart under de føringene og tidsrammene som har oppstått.

Gunvor Jakobsen Prøveleder