Årets hunder i Vest-Finnmark Fuglehundklubb 2023 – VFFK-Cup

Vest-Finnmark Fuglehundklubb gratulerer følgende vinnere av VFFK-Cup 2023!!

VFFK CUP 2023:

Styret vedtok i Sak 05.23 kåring av årets hunder i VFFK – VFFK Cup.

Statutter kan leses her: http://www.vffk.no/vffk-cup/.

Medlemmer av Vest-Finnmark Fuglehundklubb, har i 2023 etter eget initiativ og ønske kunnet delta i klubbens konkurranse om å bli:

  1. Årets Hund (uansett alder)
  2. Årets Unghund (under 2 år)
  3. Årets Apporthund UK (under 2 år) (vinner må ha startet på en jaktprøve samme år)
  4. Årets Apporthund AK (over 2 år) (vinner må ha startet på en jaktprøve samme år)
  5. Årets Utstillingshund (vinner må være jaktprøvepremiert samme år).

Premie og bevis vil bli tildelt under årsmøtet eller tilsendt de premierte.

Årets Hund 2023 – B N J(K)CH Rypleja’s CN Nova

B Rypleja’s CN Nova ble for sine tellende resultater gjennom 2023 ført og stilt av både eier Kristel Marie Pedersen, og Per Johnny Skjæran.

Med 910 tellende poeng ble Nova Årets Hund i 2023:

Videre ble det følgende plasseringer i kåringen av årets hund:

 

Årets Unghund 2023 – ES Svartholten’s You Never Walk Alone

ES Svartholten’s You Never Walk Alone eies av Kåre Nævdal, men ble i 2023, for sine tellende resultater,  kun ført og stilt av Hanne-Elisabeth Nævdal.

Med 470 tellende poeng ble «YNWA» Årets Unghund 2023:

Videre ble det følgende plasseringer i kåringen av årets unghund:

Årets Apporthund AK 2023 – B N JCH Tromsørypa’s PA Liz

B Tromsørypa’s PA Liz ble i 2023 kun ført av eier Per Johnny Skjæran på sine tellende resultater.

Med 510 tellende poeng ble Liz Årets Appoorthund AK 2023.

Videre ble det følgende plasseringer i kåringen av årets apporthund AK:

I denne kåringen var det også flere gode resultater blant hunder som dessverre ikke var stilt på jaktprøve, noe som er kravet i denne kåringen.

Årets Apporthund UK 2023 – B Heggmotindens Maisa

B Heggmotindens Maisa ble i 2023 kun ført og stilt av eier Anne Grethe Bakkevold på sine tellende resultater.

Med 380 tellende poeng ble Maisa Årets Apporthund UK 2023:

Videre ble det følgende plasseringer i kåringen av årets apporthund UK:

Årets Utstillingshund 2023 – B N UCH N J(K)CH Rypleja’s CK Tarha

B Rypleja’s Tarha ble for sine tellende resultater gjennom 2023 ført og stilt av både eier Kristel Marie Pedersen, og Per Johnny Skjæran.

Med 720 tellende poeng ble Tarha Årets Utstillingshund 2023:

Videre ble det følgende plasseringer i kåringen av årets utstillingshund:

I denne kåringen var det også flere gode resultater blant hunder som dessverre ikke har jaktprøvepremie.

Særlig kan Wanda Levang og NJr CH NJub CH Alibi’s Balder of the norse gods nevnes her. En tittel Wanda og Balder har oppnådd i 2023 alene.

NJr CH NJub CH Alibi’s Balder of the norse gods

 

GRATULERER TIL ALLE!