Apportprøve 2020

VFFK ønsker velkommen til Apportprøve 18-19.07.2020.

VIKTIG INFO:
I år blir ting annerledes og vi må tilpasse oss de gjeldende retningslinjer som stadig endres. Vi håper derfor dere kan være tålmodige med at den praktiske informasjon rundt arrangementet kommer fortløpende. Det vi vet er at vi skal arrangere på en måte som er i henhold til de retningslinjene som er gitt slik at alle får mulighet til å stille sin hund på apportprøve.

Det er en forutsetning at alle hunder som deltar er vaksinert etter gjeldende bestemmelser.

Det samme vil gjelde dersom fører/eier av hund er syk kan man ikke møte opp. Vi må forholde oss til smittevernsreglene om 1 meter avstand og en kan risikere å bli bortvist fra området om dette ikke overholdes.

Prøvekomitee: Prøveleder Kristel Marie Pedersen mob: 97131644

Påmeldingsfrist: 06.07.2020

Påmelding: Web.

For foreign participants, see this instruction.

Alle oppfordres til å overholde påmeldingsfristen. Manuell påmelding og etteranmelding tillegg; 50,- Les mer om dette her! Etteranmelding avtales med prøveleder!

Hovedkvarter/Sekreteriat/Tlf: 
Alta Golfklubb, Kvenvikmoen.

Prøveleder Kristel Marie Pedersen mob: 97131644

Oppmøte: Opprop kl 08:00 begge dagene ved Alta Golfklubb’s lokaler på Kvenvikmoen.

Overnatting:  Mulighet for Campingvogner og telt ved Alta Golfklubb sine lokaler på Kvenvikmoen, som også er oppmøteplass/jegermiddag for prøven. 

Plass for campingvogn m/strøm kr 150 pr/døgn.

Enkeltrom er mulighet å leie til kr 450 pr/døgn. Toalett/dusj tilgjengelig. 

Kontakt prøveleder for plass.

Overnatting kan ellers bookes på Alta River Camping og CampAlta.

Apportobjekter: På grunn av Corona-hensyn må alle deltagere stille med eget godkjent vilt. Klubben stiller trekk-rype for spor. Evt annet vilt må medbringes selv av deltagere.

«Alle lovlig jaktbare fuglearter er tillatt på alle apportøvelser. Tørket vilt er
ikke tillatt brukt på en apportprøve.» Les prøvereglene her.

Dommere: Berghtor Antonsson og Christell Seljesether

Prøven på facebook: Link

Jegermiddag: Info kommer.

Apportbevisprøve: Det vil også være mulighet til å avlegge prøve for apportbevis under prøven. Gi beskjed under oppropet om dette.

Alle klubber som arrangerer fuglehundprøver fra 2013 skal ha chipscanner tilgjengelig for kontroll av reg.nr. på de startende hunder. Dette vil si at hunder som deltar på fuglehundprøver kan sjekkes av dommer for å se til at hunden har riktig regnr. Registreringsbevis må nå alltid medtas. Det samme skal vaksinasjonsattest.

Påmeldingsliste: Link

Partilister lørdag: Link

Partilister søndag: Link

Premielister lørdag: Link

Premielister søndag: Link